Przejdź do głównej zawartości

Wzór wniosku o stwierdzenie utraty mocy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w całości.


Chociaż sam wniosek nie jest skomplikowany, to w ramach propagowania tej instytucji, postanowiłem opracować wzór wniosku o stwierdzenie utraty mocy nakazu zapłaty. Należy zaznaczyć, że chodzi wyłącznie o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym.

Chciałbym dodać, że warto taki wniosek nie tylko uzasadnić, ale również uzupełnić o dowody. Piszę o tym dlatego, ponieważ spotkałem wnioski bez żadnych dowodów. Nie można tej kwestii bagatelizować. Przecież może być tak, że z jakiegoś powodu złożony sprzeciw nie trafił w ogóle do akt sprawy. Może też być tak, że sprzeciw został nadany w urzędzie pocztowym, który przystawił niewłaściwą datę nadania tego pisma, co wskazywało na to, iż sprzeciw został wniesiony po terminie ustawowym. Sam miałem taką sprawę.

Z tego względu poniżej prezentuję propozycję takiego wniosku.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Jarocin, dnia 14 października 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia  
I Wydział Cywilny  
ul. Marszałkowska 82  
00-517 Warszawa


Powódka: Polski Bank Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
                  KRS ….. 
                  adres siedziby: ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa

Pozwany: Piotr Krawiec 
                  Pesel …....
                  adres zam.: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin 


dotyczy sprawy o sygn. akt I Nc 800/14                                                                


WNIOSEK
pozwanego o wydanie postanowienia stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty


            Wnoszę o wydanie na posiedzeniu niejawnym postanowienia stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty wydanego w postepowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, I Wydział Cywilny w dniu 10.09.2014r. w sprawie o sygn. akt I Nc 800/14 w całości.
           
W dniu 10.09.2014r. wydany został wskazany wyżej nakaz zapłaty, który został doręczony pozwanemu w dniu 17.09.2014r.

Dowód:            potwierdzenie odebrania nakazu zapłaty.

Pozwany w dniu 24 września 2014r., a zatem w ustawowym terminie, wniósł skutecznie sprzeciw od wskazanego wyżej nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Dowód:           potwierdzenie złożenia sprzeciwu.

Z treści art. 505 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) wynika, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i to w części zaskarżonej sprzeciwem.
            Skoro zatem sprzeciw, którym nakaz zapłaty został zaskarżony w całości, został wniesiony w sposób prawidłowy, to tym samym – w świetle art. 505 § 3 k.p.c. – wniosek pozwanego jest uzasadniony.
Pozwany:
Piotr Krawiec
Załączniki:
 1. Potwierdzenie odebrania nakazu zapłaty wraz z odpisem.
 2. Potwierdzenie złożenia sprzeciwu wraz z odpisem.
 3. Odpis wniosku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarze

 1. Przypadek mało ciekawy - sprzeciw został złożony, to na 99,9% dojdzie do sądu, bo co - poczta miała zgubić? Chętnie poczytam co zrobić w przypadku plagi przypadków pozywania pod nieaktualne adresy - jak udowodnić niezamieszkanie, co jeśli się wyprowadziliśmy, a nie wymeldowaliśmy, co będzie jak za rok w końcu zniosą obowiązek meldunkowy, co jeśli wyjechaliśmy na rok za granicę; czy wnioskujemy o przywrócenie terminu, czy żalimy się na postanowienie o nadaniu klauzuli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opisany wniosek dotyczył akurat sytuacji, w której sprzeciw był wątpliwy z uwagi na to, że został złożony po tym, jak sędzia stwierdził prawidłowe doręczenie nakazu. Częściowo jest to odpowiedź na dalsze pytania w komentarzu. Ta właśnie instytucja może być w tym celu wykorzystywana. Przyjdzie może jeszcze o tym szerzej napisać. Co dalszych pytań, to mało miejsca by się odnieść. Zasygnalizuję tak tajemniczo, są różne alternatywne wnioski: wniosek o przywrócenie terminu; wniosek o prawidłowe doręczenie np. nakazu; zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli. Fajny temat na szerszego posta ?

   Usuń
  2. No ba, to temat na cały blog, i nawet jest taki (przedawnione.pl) :)

   Usuń
 2. czy taki wniosek podlega opłacie?

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo dziękuję za wpis :) i śledzę na bieżąco bloga! jestem na V roku prawa i dla mnie to świetne wskazówki :) Mam tylko pytanie? - Czy takie na podstawie takiego postanowienia Sądu komornik musi umorzyć postępowanie?? co ew. u niego złożyć jeśli tego nie przyjmie??? ( komornik jest wyjątkowo oporny, mimo że z mocy prawa ma obowiązek umorzyć egzekucję, wniosek z potwierdzeniem złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty mu nie wystarczył). Będę bardzo wdzięczna za odp!! Izabela

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Odsetki ustawowe i umowne, kapitałowe oraz za opóźnienie. Zmiany rewolucyjne!

Można chyba mówić o prawdziwej rewolucji w odsetkach. Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca nie tylko wprowadził zupełnie nowy sposób obliczania odsetek, ale również wprowadził odmienne stopy procentowe dla odsetek ustawowych, o których stanowi art. 359 § 2 k.c. i dla odsetek, których dotyczy art. 481 k.c. Zaryzykuję stwierdzenie, że nikt raczej nie zastanawiał się nad tym, jaka jest różnica między wskazanymi odsetkami. Teraz, ze względu na różne stopy procentowe, trzeba będzie się nad tym pochylić i jakoś sobie z tym poradzić.