Pełnomocnik potrzebny od zaraz, zwłaszcza gdy zbliża się pożar.


Tak się zastanawiam. Dlaczego prezydent Lech Wałęsa nie ma swojego rzecznika? Dlaczego nie ma doradcy od wizerunku? Dlaczego nie ma pełnomocnika? Są takie chwile, kiedy bez wsparcia lepiej nie wychodzić z domu, lepiej nic nie mówić. 

Wybiórcze poszanowanie prawa.


Tego samego dnia, na tej samej drodze, w odstępie około 9 godzin, widziałem rozbite samochody uczestniczące w dwóch różnych kolizjach drogowych. Pierwsza kolizja miała miejsce w czasie drogi do pracy, zaś druga w drodze powrotnej do domu. Ku mojemu zaskoczeniu, co można dostrzec na niewyraźnym zdjęciu, druga z kolizji miała miejsce zaraz przy znaku ostrzegającym przed wypadkami. 

Umorzenie postępowania w razie bezzasadnego wniosku o podjęcie postępowania? Uchwała SN z 18.11.2015 r. III CZP 74/15Bardzo często się zdarza, że sąd zawiesza postępowanie, gdyż nie jest znany adres zamieszkania pozwanego, któremu nie można doręczyć pierwszego pisma procesowego w sprawie. To na stronie powodowej spoczywa wówczas obowiązek podania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego i to pod warunkiem umorzenia postępowania. Praktycznym problemem stało się to, czy wskazanie nowego, choć niewłaściwego adresu zamieszkania pozwanego, uniemożliwiało sądowi umorzenie postępowania. 

O wystąpieniu „szkody całkowitej” decyduje biegły sądowy.


W procesie o wypłatę odszkodowania za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym bardzo często pojawia się wątpliwość, czy zaistniał przypadek tzw. szkody całkowitej. Niekiedy można odnieść wrażenie, że zakładowi ubezpieczeń wręcz zależy na tym, żeby taka sytuacja zaistniała. Aby tak się stało koszty naprawy zostają zawyżone, w tym sensie, że w ramach kosztorysu naprawy przewiduje się najwyższe opłaty za robociznę oraz najwyższe stawki części zamiennych. Taka manipulacja ma jednak krótkie nogi. 

Nieprecyzyjnie oznaczona data początkowa naliczania odsetek, jako brak formalny pozwu.

Jedni stwierdzą, że się czepiam. Inni zauważą, że to przerost formy nad treścią. Znajdą się i tacy, którzy uznają, że w gruncie rzeczy bardzo to ułatwia życie zarówno stronie powodowej, pełnomocnikom, jak i sędziom. Niestety, ale zdarza się, że staje się to prawdziwym utrapieniem. Chodzi o oznaczanie daty początkowej naliczania odsetek poprzez użycie wyrażenia: „z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa”.