W 2019 roku nie będę sprzedawał lodów.


Z początkiem każdego kolejnego roku wiele osób czyni różne postanowienia. Ja również mam takie postanowienia, które zasadniczo dotyczą rodziny, zdrowia, pracy, czasu wolnego. Lata pracy nauczyły mnie, że tylko równowaga pozwala sprawnie funkcjonować. Ostatnie czasy są jednak niezwykle trudne, jeśli chodzi o pracę. Można zadać pytanie, czy w ogóle ma jakiś sens wytyczanie sobie jakichkolwiek celów zawodowych. Jednakże nie to jest przedmiotem tego noworocznego posta. Zaniepokoiło mnie coś zupełnie innego. To świat emocji, który zamkniętymi drzwiami i oknami wkracza do sądów. Zdaje się, że wszyscy usilnie przekonują, iż podstawowe znaczenie ma odbiór sędziów w społeczeństwie, który - każdy chyba to przyzna - w dużej mierze jest kształtowany przez rozemocjonowanych polityków. Ale czy trochę nie przeszarżowano?

Pełnomocnik powinien złożyć pełnomocnictwo procesowe wraz z odpisem z KRS'u?


Pełnomocnik powinien wykazać umocowanie

Pełnomocnik procesowy (np. adwokat albo radca prawny) reprezentujący spółkę kapitałową (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa, musi złożyć do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Powinien także wykazać dokumentem, że osoba albo osoby udzielające jemu pełnomocnictwa są uprawnione reprezentować mocodawcę będącego spółką kapitałową.