Pozbawienie premii Honorowego Dawcy Krwi.

 

W przestrzeni publicznej pojawiły się przypadki odmowy udzielenia premii z funduszu premiowego pracodawcy z uwagi na nieobecność pracownika (np. prokuratury lub sądu) z tej przyczyny, że w danym dniu honorowo oddawał krew. Pojawia się zatem pytanie czy faktycznie istnieje uzasadniona podstawa do odmowy bądź obniżenia premii z tej przyczyny.