Lekarze świadkami, czyli jak uniknąć paraliżu szpitala.


Czy dopuszczalnym jest przesłuchanie w charakterze świadków na jednym terminie rozprawy niemal wszystkich lekarzy danego szpitala? Czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie szpitala? Co w takiej sytuacji mógłby zrobić sędzia oraz pełnomocnik szpitala?

Organizacje Pożytku Publicznego obowiązkowo w mediach narodowych.


Albo byłem niezbyt uważny albo jednak nikt tego wcześniej nie poruszył. Otóż, w projekcie ustawy o mediach narodowych pojawił się obowiązek każdorazowego wyemitowania wystąpienia takich osób, jak: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezydent Rzeczypospolitej i Prezes Rady Ministrów. Tak na marginesie to nie wiem dlaczego taka akurat kolejność prezentacji osób. Ale to zapewne drobnostka.

Artykuł 102 k.p.c. niezgodny z Konstytucją?

Trybunał Konstytucyjny już 17 maja 2016 roku zajmie się bardzo ciekawym zagadnieniem prawnym. Z treści skargi konstytucyjnej wynika, że chodzi o ewentualne stwierdzenie, iż art. 102 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest niezgodny z art. 2, 32 i 45 Konstytucji RP, lecz w zakresie, w jakim art. 102 k.p.c. wyłącza możliwość żądania zwrotu kosztów procesu przez stronę wygrywającą proces w sytuacji, w której Sąd uznając, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek jednocześnie odstępuje od obciążenia kosztami procesu bądź w całości bądź w części stronę przegrywającą sprawę, jednocześnie nie zwracając stronie wygrywającej kosztów od Skarbu Państwa. 

Zaufanie wobec sędziów.


Wiele się mówi i pisze o tym, że społeczeństwo nie ma zaufania do sądów. Niemal wszyscy twierdzą, że należy uzdrowić sądownictwo, które jest w zapaści. Wspomina się również, że należy odbudować zaufanie do sędziów, które jest niezwykle niskie. Postanowiłem nieco przyjrzeć się temu zjawisku. Zastanawia mnie, skąd się bierze opinia, że w Polsce, ponoć w przeciwieństwie do innych krajów, jest tak fatalnie z tym zaufaniem wobec sędziów. Czy tak jest rzeczywiście?

Konstytucja, czyli trójpodział władz.


Co roku próbujemy, niemal każdy na swój sposób, świętować dzień ustanowienia Konstytcji 3 Maja. Być może należałoby świętować nie tyle ustanowienie tej czy innej Konstytucji, lecz samo poszanowanie pewnych kluczowych zasad, standardów, które decydują o istocie każdej nowoczesnej konstytucji. To zasady decydują o istocie samej konstytucji.