Ryzykowne przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej bez udziału stron procesu.


Sąd powinien rzetelnie i wnikliwie przesłuchać świadka. Należy tak czynić zarówno wtedy, gdy świadek jest przesłuchiwany przez sąd rozpoznający sprawę, jak i wtedy gdy świadek jest przesłuchiwany w trybie pomocy sądowej przez sąd wezwany. Nie zmienia to jednak faktu, że strona procesu, a zwłaszcza pełnomocnik powinien pojawić się na rozprawie przed sądem wyznaczonym do wykonania odezwy. Niektórzy złośliwie mówią, że za to pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie. 

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.


Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Prawnik nie może być celebrytą ?


Pamiętam jeden z tych "lekkich" porannych programów telewizyjnych, w którym występował prawnik często pojawiający się w środkach masowego przekazu. Okazuje się, że wielu prawników niezbyt dobrze odbiera tego typu aktywność swoich kolegów po fachu. Najczęściej spotykanym zarzutem pod adresem takiej osoby jest stwierdzenie, że to niegodne prawnika. 

Dwukrotne odroczenie ogłoszenia wyroku skutkuje brakiem ogłoszenia wyroku?

Można dwukrotnie odroczyć ogłoszenie wyroku.

Czyż tytuł posta nie jest piękny? Nie wiadomo o co chodzi? Tylko na pierwszy rzut okna. Sąd Najwyższy miał zastanowić się nad tym, jakie są ewentualne skutki dwukrotnego odroczenia ogłoszenia wyroku. Temat ciekawy, który był już poruszany na blogu. O ile jednak samo rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego mnie nie zaskoczyło, o tyle dziwić może pytanie do niego skierowane. 

Eksmisja lokatora tylko po uprzednim prawidłowym wezwaniu do zapłaty zaległości.

Eksmisja z lokalu - studium przypadku

Opróżnienie lokalu zajmowanego przez lokatora może się odbyć jedynie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.), które nie są zawsze przestrzegane. Najczęstszą przyczyną uzasadniającą opróżnienie lokalu jest zaleganie z płatnością czynszu. Niekiedy zapomina się o najważniejszym, tj. o tym, aby najpierw prawidłowo wezwać lokatora do zapłaty zaległości. Ma to kluczowe znaczenie dla zasadności eksmisji. 

Ugoda sądowa - najlepsze rozwiązanie.

Ugoda lepsza, niż adwokat

Nieraz mi mówiono, zaraz po zawarciu ugody, że sędzia to musi być zadowolony, bo nie będzie musiał pisać uzasadnienia. Choć ani sędzia, ani sąd nie są stronami zawieranej ugody, to nie da się ukryć, że zawarcie ugody cieszy też sędziego. Chciałbym jednak napisać o tym, że ugoda sądowa przynosi wiele korzyści dla samych stron procesu. To jest najważniejsze. 

Dowodem nie jest oświadczenie zawierające spostrzeżenia osoby.


Strony procesu bardzo często wnioskują o dopuszczenie dowodu z dokumentu zawierającego spostrzeżenia jakiejś osoby. Równie często sądy dopuszczają dowód z tego typu dokumentu, choć zasadniczo dowód taki jest niedopuszczalny. Warto o tym pamiętać, bo w wielu sprawach cała linia obrony opiera się na takich właśnie dowodach. 

Wstąpienie w stosunek najmu homoseksualnego partnera pozostającego we wspólnym pożyciu z najemcą.


Wydawało się, że kwestia ta została już jednoznacznie rozstrzygnięta. Okazuje się jednak, że wyrok wydany przez sąd rejonowy zgodnie z tezą wyrażoną w uchwale Sądu Najwyższego może budzić zdziwienie. Warto zatem przywołać stanowisko i argumenty przemawiające za dopuszczalnością wstąpienia w stosunek najmu przez homoseksualnego partnera, który pozostawał we wspólnym pożyciu z najemcą. 

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.


Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.