Odezwa sądowa (pomoc sądowa) - relikt PRL.

#pozywam

Nie tak dawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące pomocy sądowej, tj. przepisy regulujące kwestie związane z przesłuchaniem osób mieszkających w pewnym oddaleniu od sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zasadniczo wykorzystano jednak stare przepisy, choć wszystko zdaje się wskazywać na to, że teraźniejszość wymaga innych rozwiązań. 

Artykuł 132 k.p.c. a nieudolna interwencja uboczna.

studium przypadku

Jakże byłem zdziwiony, gdy radca prawny, działający w imieniu interwenienta ubocznego, kilkakrotnie składał pismo procesowe, które za każdym razem trzeba było zwrócić ze względów formalnych. Pełnomocnik nie złożył skutecznie ani jednego pisma procesowego, aż do zakończenia procesu. Skutki tego były opłakane zarówno dla interwenienta ubocznego, jak i pozwanego. 

Pełnomocnik procesowy tylko przez 75 dni, czyli "radosna" twórczość ustawodawcy.

Nowelizacja art. 87 KPC

O tym w jaki sposób działa nasz ustawodawca można się przekonać z nowelizacji art. 87 kodeksu postępowania cywilnego. W październiku tego roku wchodzi w życie nowela, dzięki której babcia strony procesu będzie mogła być pełnomocnikiem procesowym. Jednakże kolejna nowelizacja tego przepisu, już z dniem 1 stycznia 2016 roku pozbawia babcię tego uprawnienia. Bez względu na to czy ta druga nowela była zamierzona czy też nie, wyszło koszmarnie. 

W czasie składania przyrzeczenia sędzia karnista stoi, zaś cywilista siedzi.


Swego czasu pisałem na temat sprzeczności przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych z przepisem kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zachowania sędziego w czasie odbierania przyrzeczenia od świadka. Okazało się, że choć przepis regulaminu dostosowano do kodeksu postępowania cywilnego, to jednak nie zmieniono odpowiedniego przepisu kodeksu postępowania karnego. Dlaczego tak się stało? Być może jest to pierwszy dowód na to, że ustawodawca chce lepiej traktować sędziów cywilistów, niż karnistów. 

Polityk będący adwokatem może kłamać ?

Prawnik kłamie.

Od dłuższego już czasu zastanawia mnie dlaczego przyzwalamy na to, aby polityk będący jednocześnie adwokatem najzwyczajniej manipulował faktami. Czy adwokat, radca prawny, który jednocześnie jest politykiem i np. pełni funkcję posła, czy senatora może wprowadzać świadomie opinię publiczną w błąd ?


Artykuł 594 k.s.h. - charakter prawny zachowań członków zarządu.


W dniu 27 sierpnia 2015 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ciekawą uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 62/15, która dotyczy interpretacji przepisu będącego przykładem - delikatnie pisząc - nieprecyzyjności ustawodawcy. Zapytano Sąd Najwyższy "jaki jest charakter prawny przepisu art. 594 k.s.h., a w szczególności czy wśród znamion strony podmiotowej czynów opisanych w tym przepisie znajduje się wina". Nadto, zwrócono się do Sądu Najwyższego, aby - w razie odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - również odpowiedział "czy czyn ten można popełnić nieumyślnie"


Wzór zarządzenia o włączeniu weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania.


Jak to już zostało omówione na blogu, nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje możliwość włączenia weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania. Warto zatem zaproponować wzór zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie włączenia weksla do akt sprawy. W trakcie jego przygotowywania pojawiły się pewne wątpliwości, które wynikają stąd, że nie wiadomo dokładnie, jak interpretować przepisu regulaminu.

Niedbalstwo prawników w zakresie ochrony danych może ich duże kosztować.


Po ostatnich doniesieniach prasowych okazuje się, że zabezpieczenie danych kancelarii prawniczych powinno być na najwyższym poziomie. Jeśli prawdą jest, że niemal całą bazę danych jednej z największych firm prawniczych w Polsce wykradł jakiś wredny haker, to co dopiero można zrobić z danymi mniejszych kancelarii prawniczych. Ciekawe jak i czy w ogóle dane gromadzone przez kancelarie prawnicze są zabezpieczone.

Jajko czy kura ? Nowa odsłona sporu: Adwokaci kontra Radcy prawni.

Poradnik: "Przychodzi uczeń do prawnika"
fot. fragment rysunku z poradnika "Przychodzi uczeń do prawnika"

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości opracowano dla młodzieży poradnik pod tytułem: "Przychodzi uczeń do prawnika". Jak się okazało, poradnik został przygotowany przez radców prawnych, którzy "nieco" uprzywilejowują zawód radcy prawnego i to kosztem zawodu adwokata. I się zaczęło. Naczelna Rada Adwokacka z tego powodu odkopała toporek wojenny. Ale czy nie ma jednak trochę racji ?

Weksel - nowe przepisy.

Nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych zawiera kilka regulacji dotyczących weksli, a dokładniej postępowania z wekslami, które strona procesu złożyła do akt sprawy. Nowością jest, możliwość zwrotu weksla powodowi po zakończeniu postępowania nakazowego. Czy to jest dobre rozwiązanie ?