W czasie składania przyrzeczenia sędzia karnista stoi, zaś cywilista siedzi.


Swego czasu pisałem na temat sprzeczności przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych z przepisem kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zachowania sędziego w czasie odbierania przyrzeczenia od świadka. Okazało się, że choć przepis regulaminu dostosowano do kodeksu postępowania cywilnego, to jednak nie zmieniono odpowiedniego przepisu kodeksu postępowania karnego. Dlaczego tak się stało? Być może jest to pierwszy dowód na to, że ustawodawca chce lepiej traktować sędziów cywilistów, niż karnistów. 


Sędzia cywilista siedzi 

Nie da się potraktować poniższych rozważań inaczej, jak w sposób żartobliwy. Z drugiej strony trudno nie dostrzec, że postępowania ustawodawcy nie można logicznie uzasadnić. 

Zgodnie z treścią art. 269. § 1. kodeksu postępowania cywilnego,
"Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za sędzią lub odczytując na głos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy - z wyjątkiem sędziów - stoją".

Zgodnie natomiast z treścią § 78. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) 
"Wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wyłączając uczestniczących w posiedzeniu lub rozprawie prokuratora (oskarżyciela publicznego) i protokolanta, powstają z miejsc w czasie wejścia sądu na salę, odbierania przez sąd przyrzeczenia, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez sąd."

W stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu, tj. tego z 23 lutego 2007 roku, zrezygnowano z następującego sformułowania: "Sędziowie powstają z miejsc podczas odbierania przyrzeczenia".

Nie może zatem budzić wątpliwości, że w myśl kodeksu postępowania cywilnego sędziowie w trakcie składania przysięgi siedzą. Również z przepisu obecnego Regulaminu urzędowania sądów powszechnych można wywnioskować, że wszyscy, za wyjątkiem sędziów, w czasie odbierania przyrzeczenia stoją. 

Sędzia karnista musi stać

Niestety, ale pomimo licznych nowelizacji kodeksu postępowania karnego, ustawodawca nadal stoi na stanowisku, że inne reguły trzeba stosować wobec sędziego karnisty. 

W myśl art. 188. § 2. kodeksu postępowania karnego,
"W czasie składania przyrzeczenia wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją."

Oznacza to, że przepis regulaminu pozostaje w sprzeczności z przywołanym przepisem kodeksu postępowania karnego. Tym samym, sędzia karnista jest związany przepisem ustawy a nie regulaminu. Karnista nadal musi zatem stać i czekać na kolejne, być może przychylniejsze, nowelizacje. 

Powód

Złośliwi twierdzą, że dopiero wprowadzenie możliwości nagrywania rozpraw karnych doprowadzi do tego, że również sędziowie karniści będą mogli usiąść w czasie składania przyrzeczenia od świadka. 

Nie sposób logicznie wytłumaczyć dlaczego ustawodawca już teraz nie wprowadza jednakowych reguł dotyczących zachowania sędziów w analogicznych sytuacjach. Czy nikt nie dostrzega, że to jest po prostu śmieszne.

P.s.
Ciekawe jak postępują sędziowie rodzinni, którzy przecież - w zależności od rodzaju sprawy - stosują przepisy kodeksów postępowania cywilnego lub karnego. Nie mają wyjścia. Raz stoją, a innym razem siedzą?

3 komentarze:

  1. Kiedyś pewien znajomy sędzia, delegowany do MS, wytłumaczył mi, że naprawdę wprowadzono tę zmianę, żeby sędziowie cywiliści nie zasłaniali plecami widoku kamery na salę sądową - zwłaszcza ci wyżsi :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Rodzinni stoją nawet w cywilnej - przy odbieraniu przyrzeczenia od opiekuna ;)

    OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.