Wzór nakazu zapłaty na podstawie weksla.


Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla jest wyjątkowym orzeczeniem, o czym świadczy choćby jego natychmiastowa wykonalność. Z tego względu prezentuję wzór takiego nakazu oraz garść najważniejszych informacji.


Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie może być szczęśliwym chrześcijaninem ?


Archidiecezja Warszawska poinformowała, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński przyjął z rąk kardynała Kazimierza Nycza papieskie odznaczenie Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, co wywołało oburzenie wśród części prawników. Czy słusznie ?

Artykuł 563 kodeksu cywilnego - przedsiębiorca zawiadamia o wadzie natychmiast.

Zawiadomienie o wadzie drewna.

Pewna spółka z o. o. domagała się zapłaty od przedsiębiorcy znacznej kwoty za sprzedane i faktycznie wydane drewno i to pomimo tego, że sprzedany towar był autentycznie wadliwy. Jakby tego było mało, spółka ostatecznie odzyskała całą cenę za sprzedany towar. Jak to było możliwe ? Po prostu kupujący nie dopełnił podstawowego, choć tak często bagatelizowanego, obowiązku.

Nieznośna lekkość kredytu.


Wprost nie mogłem uwierzyć, gdy pewnego pięknego dnia otrzymałem od banku wiadomość tekstową o następującej treści: "Pokochaj lekkość zakupów z kredytem odnawialnym w promocji. Dowiedz się więcej [...]". Spodobał mi się ten tekst, ale nie kliknąłem w załączony link. Dlaczego ?

Uzupełnienie wyroku poprzez wpisanie numeru Pesel.


Od dłuższego już czasu wielkie poruszenie wywołują niemal wszelkie kwestie związane z wymogiem podawania numeru Pesel stron procesu. Wszystko przez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, której głównym przesłaniem jest to, aby nie było problemów z indywidualizacją stron procesu. Okazuje się jednak, że ustawodawca nie przewidział wszystkiego. 


Dobre imię Fundacji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" również podlega ochronie.


Dobre imię WOŚP
Zamieszczone zdjęcie nie jest ani reklamą książki, ani jej autora, zwłaszcza że tego akurat autora nie trzeba reklamować prawnikom. 

Egzemplarz podręcznika z sercem, bo tak go można nazywać, jest wyjątkowy właśnie ze względu na serduszko "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", które pochodzi z 1994 roku, a zatem z zamierzchłych czasów, gdy WOŚP było jeszcze w powijakach. 

Choć wzór serduszka uległ później zmianie, a zasięg tej wyjątkowej orkiestry jest niewyobrażalnie większy, to nie uległo zmianie jedno: wciąż aktualne jest ciągłe, totalne i niewybredne w słowa krytykowanie tej inicjatywy. 


W czasie odbierania przyrzeczenia od świadka sędziowie stoją ?


Jeśli świadek ma składać zeznania, przewodniczący odbiera od niego przyrzeczenie o następującej treści:
"Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome".
Zadam śmieszne, ale uzasadnione pytanie, czy podczas wypowiadania przez świadka powyższej formuły sędzia stoi czy może jednak siedzi ?

Proces sądowy ma być szybki, tak jak amerykański. Czy na pewno ?Wczoraj ogłoszono, że rozpoczął się proces oskarżonego o przeprowadzenie zamachu bombowego na mecie maratonu w Bostonie. 
Jakby ktoś postawił pytanie, jaki to ma związek z polskim wymiarem sprawiedliwości, to bym od razu odpowiedział, że ma związek z oceną polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Likwidacja sądów. Przywrócenie sądów.

Nie chciałem o tym pisać. Z drugiej jednak strony trudno ten fakt przemilczeć. Trudno jest choć nie wspomnieć o tym, jak to ustawodawca świętuje, jako sukces powołanie czegoś, co wcześniej zostało zlikwidowane.
Oj dzieje się, dzieje wraz z nastaniem Nowego Roku. Czy to współczesny przykład cudotwórstwa ? A może zupełna nowość, coś w rodzaju zmartwychpowołania ?  

Nie doszukuj się złośliwości. Będziesz zdrowszy!

Wielokrotnie słyszę, jak strony procesu, czy też pełnomocnicy w decyzjach podejmowanych przez sędziów doszukują się złośliwości albo retorsji np. za swoje wcześniejsze zachowanie. Słyszałem też o skargach na rzekome złośliwe zachowanie sędziego, który np. jednego pełnomocnika to wezwał do usunięcia braku formalnego pisma, zaś innego pełnomocnika to nie wezwał albo, że jednemu to wydał nakaz zapłaty, a drugiemu - choć wniósł pozew wcześniej - to jeszcze nie wydał. Całkiem niedawno czytałem artykuł napisany przez zawodowego pełnomocnika, który z wielkim przekonaniem uzasadniał, jak to wiele zależy o złego bądź dobrego humoru sędziego. 

Z pewnością nie jest to łatwy temat, zwłaszcza że dotyka interakcji, jaka niewątpliwie istnieje między sądem, czy też sędzią a stronami procesu lub pełnomocnikami. Ponieważ nie jestem psychologiem, to nie będę dokonywał jakieś całościowej, wnikliwej analizy tego zjawiska. Poza tym, nie mam też zamiaru poszukiwać wszystkich przyczyn takiego stanu rzeczy. Chciałbym jednak napisać parę słów o tym zagadnieniu, ale z perspektywy własnych spostrzeżeń i odczuć.