Wzór uzasadnienia wyroku - niewykazanie legitymacji czynnej cesjonariusza.


Właściwie to nie ma zwyczaju prezentowania wzorów uzasadnień wyroków. Różnego rodzaju wzory uzasadnień wyroków można znaleźć w monografiach dotyczących metodyki pracy sędziego. Prawdziwym źródłem uzasadnień wyroków są zbiory orzeczeń. Na szczególną uwagę zasługują portale orzecznictwa. Faktem natomiast jest, że raczej publikowane są wyroki sądów drugiej instancji. Poza tym, zwykle są to uzasadnienia bardzo obszerne. Poniżej chciałem zaprezentował przykładowe uzasadnienie wyroku. Jest to uzasadnienie bardzo uproszczone i krótkie, ale - jak się okazało - wystarczające, aby wyrok się ostał. 

Zaprzeczam zaprzeczeniu!


Trudno o tym pisać, bo wkraczam w bardzo delikatną materię. Chodzi o krytykę działań zawodowych pełnomocników. Proszę to jednak odebrać, jako swego rodzaju komentarz dotyczący bardzo „niepokojącego”, żeby nie powiedzieć „dziwnego” zjawiska. Nie jest to ani przejaw buty, ani arogancji z mojej strony. Mam świadomość tego, że błędy nie są czymś abstrakcyjnym i zdarzają się niemal każdemu. Ale to o czym króciutko piszę poniżej, to pewnego rodzaju maniera, która niekiedy prowadzi do przegrania procesu. 

Multiprawda, to nie prawda.

Prawda nie przemija.

Wielu tak, jak Piłat pytają "A czym jest prawda?". Żyjemy bowiem w czasach relatywizmu, w czasach, w których niemal każdy ma "swoją prawdę". Okazuje się jednak, że samo przeświadczenie o "swojej prawdzie" nie jest jeszcze najgorsze, gdyż takie przeświadczenie kreuje "czyjąś prawdę". Istnieją bowiem poważniejsze problemy, jak np. chęć narzucenia komuś "swojej prawdy". W obecnych czasach nie tylko sędziwie z tym muszą się mierzyć. 

Sędzia Trybunału nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego?Wczoraj, tj. 6 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. P 5/14 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, do którego zdanie odrębne złożył niedawno wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Pszczółkowski. Zaskakujące jest to, że przedmiotowe zdanie odrębne przeszło właściwe bez echa, podczas gdy wydarzyła się rzecz niesłychana. Otóż, sędzia zgłaszający zdanie odrębne de facto dał do zrozumienia, że nie uznaje zasad, na których opiera się funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, ale i każdego sądu.

Przedsiębiorca kontra konsument. Kiedy ruszy Centralny Rejestr Nieuczciwych Przedsiębiorców?


Ciekawi mnie kiedy wreszcie ruszy "Centralny Rejestr Nieuczciwych Przedsiębiorców". Istotą wszelkich rejestrów jest ich powszechna jawność, łatwość przeglądania. W dobie internetu, taki rejestr będzie dostępny dla znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza że już teraz bardzo dużo transakcji odbywa się online. Czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?