Sędzia / The Judge (2014)


kadr z filmu "The Judge"

"Wysoki Sądzie czy mogę podejść ?" - adwokat zwraca się do sędziego prowadzącego posiedzenie. Sędzia przywołuje ręką do swego stołu. Adwokat zwraca się z prośbą: "Wnoszę o odroczenie". Prokurator reaguje zdenerwowany: "Wykluczone". Na co adwokat: "Moja mama zmarła dzisiaj". Prokurator nie daje temu wiary i tak jakby sarkastycznie mówi: "Tak oczywiście. Czy robi tak przy każdej sprawie, którą przegrywasz ?".

Jest to jedna z pierwszych scen filmu o wymownym tytule "Sędzia". Czytałem wiele recenzji na temat tego filmu, ale w żadnej nie poruszono kwestii, które wydają się być bliskie niemal każdemu prawnikowi. 


Artykuł 369 § 3 k.p.c. a zażalenie wniesione bezpośrednio do sądu II instancji.Sąd Najwyższy odpowiedział na istotne z punktu widzenia praktyki pytanie: 
"Czy zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia bezpośrednio do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie, jest zażaleniem wniesionym z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 395 § 2 k.p.c. ?"

Nową rolą prasy wyrokowanie ?


Jeśli ktoś usłyszy, że czasopismo - po kilkutygodniowym badaniu sprawy - kategorycznie stwierdza, że osoba wymieniona z imienia i nazwiska dopuściła się np. mobbingu, to może odnieść wrażenie, że sądy definitywnie tracą monopol na wydawanie wyroków. Nic bardziej mylnego. Nie można jednak zapominać o tym, że w państwach demokratycznych prasa ma prawo występować w roli "strażnika publicznego". 

Lex Omega dla Sądów 2015, jak lody w polewie czekoladopodobnej.


Nie wiem jeszcze jak potraktować dzisiejszy wpis. Może będzie czymś w rodzaju skróconej recenzji, a może zwykłym wyrazem żalu z powodu wielkiej krzywdy, jaką mi wyrządził Wolters Kluwer, czyli ostatni wybór sędziego.


Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.


Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Do you love lawyers?

pozywam.blogspot.com

Ku mojemu zdziwieniu natknąłem się na zagraniczną stronę internetową, na której zauważyłem napis dokładnie taki sam jak na zdjęciu. Jakie to miłe pomyślałem. Ale czy prawdziwe?


Prokura łączna niewłaściwa nie może być wpisana do KRS.


Nie będzie przesady, jeśli stwierdzę, że za sprawą Sądu Najwyższego być może doszło do rozstrzygnięcia sporu, który przez lata dzielił wielu prawników. 

Kawa na ławę sędziowską.

Kawa w sądzie.

Ciekawi mnie, jakby zareagowały strony procesu, pełnomocnicy, świadkowie, czy publiczność, gdyby na ławie sędziowskiej zobaczyli filiżankę kawy. 

Członek zarządu sp. z o.o. powinien aktualizować swój adres w KRS, ale na jaki adres wysłać odpis pozwu ?

Adres zamieszkania członka zarządu sp. z o.o.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi ujawniać w Krajowym Rejestrze Sądowych każdą zmianę swojego adresu z tym zastrzeżeniem, iż w razie zaniedbania tego obowiązku doręczeń dokonuje się na adres członka zarządu ujawniony w rejestrze. Od razu nasuwa się pytanie, czy składając pozew przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o. w oparciu o art. 299 kodeksu spółek handlowych doręczeń należy dokonywać właśnie na ten adres ?

Sędzia temu winien, czyli katarskie sędziowanie.


Zapoznając się z opiniami, jakie pojawiły się bezpośrednio po meczu piłki ręcznej Polska - Katar miałem nieodparte wrażenie, że gdzieś już kiedyś słyszałem podobne wytłumaczenie przegranej. Od razu muszę sprostować. Właściwie to często słyszę narzekania na sędziowanie.