Wzór zarządzenia o włączeniu weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania.


Jak to już zostało omówione na blogu, nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje możliwość włączenia weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania. Warto zatem zaproponować wzór zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie włączenia weksla do akt sprawy. W trakcie jego przygotowywania pojawiły się pewne wątpliwości, które wynikają stąd, że nie wiadomo dokładnie, jak interpretować przepisu regulaminu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I C 231/15
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 5 września 2015 roku

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia, Wydziału I Cywilnego
Michał Lubicz 
po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku, w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Marka Lepszego
przeciwko Mateuszowi Gorszemu
o zapłatę

zarządza:

1. umieścić na wekslu następującą adnotację: "Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia,  Wydział I Cywilny prowadził postępowanie nakazowe w sprawie o sygn. akt I Nc 2004/14, a następnie postępowanie w sprawie o sygn. akt I C 231/15"; 

2. umieścić na wekslu datę zakończenia postępowania, czyli datę uprawomocnienia się wyroku, tj. 1.09.2015r.;

3. umieścić na wekslu następującą adnotację: "powództwo oddalono w całości"; 

4. weksel, oznaczony zgodnie z punktami 1, 2, 3 zarządzenia, umieścić w kopercie zabezpieczonej pieczęciami sądu w miejscach sklejeń koperty;

5. na kopercie zawierającej weksel, umieścić następującą adnotację: "koperta zawiera weksel załączony do akt sprawy o sygn. akt I C 231/15 (poprzednia sygnatura: I Nc 2004/14)"; 

6. włączyć kopertę zawierającej weksel do akt sprawy i nadać jej kolejny numer akt sprawy;

7. odłożyć akta, po uprzednim wykonaniu wcześniejszych punktów zarządzenia. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adnotacja o sądzie

Nie będzie wątpliwości, jeśli sprawa zrealizuje się w ramach postępowania nakazowego. Wtedy wystarczy odnotować sygnaturę akt zaczynającą się od numeru wydziału i oznaczenia „Nc”.

Problem może się pojawić wtedy, gdy sprawa wkroczy w fazę postępowania zwykłego, tj. po wniesieniu zarzutów o nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym. Chodzi o to, czy w takiej sytuacji, po zakończeniu postępowania "zwykłego" należy umieścić tylko sygnaturę postępowania nakazowego. Myślę, że nie. Podałem więc we wzorze sygnaturę „C”, skoro postępowanie skończy się dopiero po wydaniu wyroku. Jeszcze bardziej sytuacja się skomplikuje, jeśli od wyroku I instancji zostanie wniesiona apelacja, zaś sąd II instancji wyda prawomocny wyrok. W takiej sytuacji, należałoby raczej umieścić również wzmiankę o postępowaniu przez sądem II instancji.

Data zakończenia postępowania

Uważam, że najbardziej odpowiednią datą będzie po prostu data, z jaką orzeczenie kończące postępowanie staje się prawomocne. To jest bowiem rzeczywisty moment zakończenia postępowania. Nie ma żadnego sensu wskazywać daty wydania nakazu zapłaty, czy też daty wydania wyroku przez Sąd I instancji, skoro sprawa nadal może się toczyć.

Tak jak poprzednio, jeśli od wyroku I instancji zostanie wniesiona apelacja, zaś sąd II instancji wyda prawomocny wyrok, to należałoby umieścić jedynie wzmiankę o prawomocnym zakończeniu postępowania przez sądem II instancji.

Sposób zakończenia postępowania

Wątpliwości wywołuje również to, co miał na myśli Minister wskazując, że na wekslu należy umieścić adnotację określającą „sposób zakończenia postępowania”. Chodzi o to, czy wystarczy ogólnie wskazać, że np. powództwo uwzględniono, czy należy precyzyjnie określić, jakie było rozstrzygnięcie, zwłaszcza w sytuacji gdy np. nakaz uchylono w części.

Problem jest tym większym, że w Regulaminie wskazano, iż należy podać jedynie sposób zakończenia postępowania. Nie wskazano, jak to jest np. w przypadku ukończenia postępowania egzekucyjnego, że należy podać wynik zakończenia postępowanie egzekucyjnego.

Myślę, że nie ma potrzeby precyzyjnego określania wyniku postępowania, zwłaszcza że na wekslu podaje się wszelkie dane, dzięki którym ewentualny nowy posiadacz weksla może ustalić, jak zakończyło się dane postępowanie. Z drugiej jednak strony, ze względów bezpieczeństwa, może warto precyzyjnie odnotować, jakim wynikiem postępowanie się zakończyło. Praktyka pokaże. 

5 komentarzy:

 1. Po co w punkcie 7 zapis: "po uprzednim wykonaniu wcześniejszych punktów zarządzenia"? Czy po przeczytaniu punktów 1-6, pracownik sekretariatu ma jakiekolwiek wątpliwości, że ma zarządzenia z tych punktów wykonać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma wątpliwości. Ale nielogiczne by było tylko napisać: "odłożyć akta".

   Usuń
  2. Nadgorliwy urzędnik mógłby zacząć wykonywać zarządzenia od końca ;)

   Usuń
 2. Poproszę o więcej takich praktycznych postów:) Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.