Wzór wniosku o stwierdzenie utraty mocy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w całości.


Chociaż sam wniosek nie jest skomplikowany, to w ramach propagowania tej instytucji, postanowiłem opracować wzór wniosku o stwierdzenie utraty mocy nakazu zapłaty. Należy zaznaczyć, że chodzi wyłącznie o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym.

Chciałbym dodać, że warto taki wniosek nie tylko uzasadnić, ale również uzupełnić o dowody. Piszę o tym dlatego, ponieważ spotkałem wnioski bez żadnych dowodów. Nie można tej kwestii bagatelizować. Przecież może być tak, że z jakiegoś powodu złożony sprzeciw nie trafił w ogóle do akt sprawy. Może też być tak, że sprzeciw został nadany w urzędzie pocztowym, który przystawił niewłaściwą datę nadania tego pisma, co wskazywało na to, iż sprzeciw został wniesiony po terminie ustawowym. Sam miałem taką sprawę.

Z tego względu poniżej prezentuję propozycję takiego wniosku.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Jarocin, dnia 14 października 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia  
I Wydział Cywilny  
ul. Marszałkowska 82  
00-517 Warszawa


Powódka: Polski Bank Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
                  KRS ….. 
                  adres siedziby: ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa

Pozwany: Piotr Krawiec 
                  Pesel …....
                  adres zam.: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin 


dotyczy sprawy o sygn. akt I Nc 800/14                                                                


WNIOSEK
pozwanego o wydanie postanowienia stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty


            Wnoszę o wydanie na posiedzeniu niejawnym postanowienia stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty wydanego w postepowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, I Wydział Cywilny w dniu 10.09.2014r. w sprawie o sygn. akt I Nc 800/14 w całości.
           
W dniu 10.09.2014r. wydany został wskazany wyżej nakaz zapłaty, który został doręczony pozwanemu w dniu 17.09.2014r.

Dowód:            potwierdzenie odebrania nakazu zapłaty.

Pozwany w dniu 24 września 2014r., a zatem w ustawowym terminie, wniósł skutecznie sprzeciw od wskazanego wyżej nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Dowód:           potwierdzenie złożenia sprzeciwu.

Z treści art. 505 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) wynika, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i to w części zaskarżonej sprzeciwem.
            Skoro zatem sprzeciw, którym nakaz zapłaty został zaskarżony w całości, został wniesiony w sposób prawidłowy, to tym samym – w świetle art. 505 § 3 k.p.c. – wniosek pozwanego jest uzasadniony.
Pozwany:
Piotr Krawiec
Załączniki:
 1. Potwierdzenie odebrania nakazu zapłaty wraz z odpisem.
 2. Potwierdzenie złożenia sprzeciwu wraz z odpisem.
 3. Odpis wniosku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 komentarzy:

 1. Przypadek mało ciekawy - sprzeciw został złożony, to na 99,9% dojdzie do sądu, bo co - poczta miała zgubić? Chętnie poczytam co zrobić w przypadku plagi przypadków pozywania pod nieaktualne adresy - jak udowodnić niezamieszkanie, co jeśli się wyprowadziliśmy, a nie wymeldowaliśmy, co będzie jak za rok w końcu zniosą obowiązek meldunkowy, co jeśli wyjechaliśmy na rok za granicę; czy wnioskujemy o przywrócenie terminu, czy żalimy się na postanowienie o nadaniu klauzuli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opisany wniosek dotyczył akurat sytuacji, w której sprzeciw był wątpliwy z uwagi na to, że został złożony po tym, jak sędzia stwierdził prawidłowe doręczenie nakazu. Częściowo jest to odpowiedź na dalsze pytania w komentarzu. Ta właśnie instytucja może być w tym celu wykorzystywana. Przyjdzie może jeszcze o tym szerzej napisać. Co dalszych pytań, to mało miejsca by się odnieść. Zasygnalizuję tak tajemniczo, są różne alternatywne wnioski: wniosek o przywrócenie terminu; wniosek o prawidłowe doręczenie np. nakazu; zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli. Fajny temat na szerszego posta ?

   Usuń
  2. No ba, to temat na cały blog, i nawet jest taki (przedawnione.pl) :)

   Usuń
 2. czy taki wniosek podlega opłacie?

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo dziękuję za wpis :) i śledzę na bieżąco bloga! jestem na V roku prawa i dla mnie to świetne wskazówki :) Mam tylko pytanie? - Czy takie na podstawie takiego postanowienia Sądu komornik musi umorzyć postępowanie?? co ew. u niego złożyć jeśli tego nie przyjmie??? ( komornik jest wyjątkowo oporny, mimo że z mocy prawa ma obowiązek umorzyć egzekucję, wniosek z potwierdzeniem złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty mu nie wystarczył). Będę bardzo wdzięczna za odp!! Izabela

  OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.