Przejdź do głównej zawartości

Pozywam sklep internetowy. Kto konkretnie może być pozwany ?

Jak pozwać sklep internetowy.

Pamiętam archiwizowanie akt sądowych. Otworzyłem takie zakurzone akta i dostrzegłem, że pozwanym w sprawie był sklep spożywczy "Mariola". Nie mogłem się nadziwić, jak można było pozwać "coś", co nie ma zdolności sądowej. Pojęcie to jest bowiem kluczowe do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie kto w ogóle może być pozwany przed polski sąd. 


Zdolność sądowa

Występować w procesie może jednostka, która posiada zdolność sądową, tj. zdolność do tego, aby być stroną procesu, tj. powodem lub pozwanym. 

Z treści art. 64 § 1. k.c. wynika, że każda osoba fizyczna i osoba prawna ma taką zdolność. Oznacza to, że poza człowiekiem, pozwanym może być także osoba prawna, czyli np. Skarb Państwa, gmina, województwo, powiat, czy wreszcie takie podmioty, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna.

Z kolejnego, tj. paragrafu 2 art. 64 k.c. wynika, że zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przykładem takich jednostek są osobowe spółki handlowe, takie jak np. spółka jawna, spółka partnerska, czy spółka komandytowa. Taką jednostką jest też wspólnota mieszkaniowa.

Jaka jest zatem wskazówka. Trzeba ustalić, czy jednostka, którą zamierzamy pozwać mieści się wśród wymienionych wyżej typów jednostek.

Sklep internetowy

To jest tak naprawdę pewna przykrywka za pośrednictwem której określone podmioty świadczą różnego rodzaju usługi, np. sprzedaż towarów. 

Nie można zatem za bardzo sugerować się nazwą tego sklepu. Wszystkie nazwy, nawet najdziwniejsze nie muszą nawiązywać do jakiegoś podmiotu prawnego, który faktycznie dokonuje transakcje pod "przykrywką" sklepu. To, że sklep nazywa się "u Zosi", "Magellan", czy "gorący Kazimierz", nie oznacza, że podmiotami, które te sklepy prowadzą to w istocie pani Zosia, spółka Magellan, czy pan Kazimierz.

Trzeba więc sprawdzić, czy właścicielem sklepu jest np. jakaś osoba fizyczna, którą trzeba oznaczyć poprzez podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, Pesel (albo NIP) czy może jakaś osoba prawna, którą określamy poprzez podanie nazwy oraz siedziby (dokładny jej adres) i KRS (czyli numer w Krajowym Rejestrze Sądowym).

W przypadku spółki należy też podać formę organizacyjną np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna. 

Spółka cywilna

Na szczególną uwagę zasługuje spółka cywilna, gdyż nie ma ona zdolności sądowej. Oznacza to, że pozywany osoby fizyczne (albo np. jedną z tych osób), które tę spółkę prowadzą.Należy zatem podać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz Pesele, czy Nip'y.

Gdzie te dane znaleźć

Teraz przechodzimy do kwestii najważniejszej. Jak ustalić, jaki konkretnie podmiot prowadzi dany sklep internetowy. To nie zawsze jest łatwe i nie zawsze jest możliwe. Wtedy po pierwsze trzeba się zastanowić czy w ogóle skorzystać z usług takiego sklepu. Po drugie, zawsze można ustalić w podstronie "kontakty" e'mail czy telefon i skontaktować się ze sklepem, aby ustalić kto go prowadzi. Po trzecie, często dane kontaktowe są danymi podmiotu, który świadczy usługi w ramach sklepu internetowego. Pamiętać trzeba, aby te dane były kompletne. 

Siedziba podmiotu

Na zakończenie jeszcze przestroga. Uwaga na podmioty, które nie mają swojej siedziby w Polsce. Zawsze trudniej jest taki podmiot pozwać, zwłaszcza jeśli siedziba znajduje się poza Unią Europejską.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.