Przejdź do głównej zawartości

Franszyza redukcyjna


Każdy kto chce uczestniczyć w obrocie prawnym, zwłaszcza jeśli zamierza udzielać porad prawnych, musi znać wiele terminów prawnych i prawniczych. Nie jest jednak niczym nadzwyczajnym to, że należy również znać wiele terminów pozaprawnych, które funkcjonują w obrocie prawnym. Do takich pojęć, instytucji niewątpliwie należy "franszyza redukcyjna". Pamiętam przypadek, gdy zawodowy pełnomocnik musiał wypłacić odszkodowanie swemu klientowi, gdyż nie wiedział co oznacza ten termin. 

Nieznajomość terminu szkodzi

Pamiętam sytuację, gdy zawodowy pełnomocnik analizując sprawę nie dostrzegł, że w polisie była przewidziana franszyza redukcyjna na znaczną kwotę. Nie wyłapał tej okoliczności, zaś odszkodowanie zostało wypłacone w pełnej wysokości. Konsekwencją tego było to, że podmiot reprezentowany przez tegoż pełnomocnika wytoczył powództwo o zapłatę równowartości franszyzy redukcyjnej z tytułu nienależytego wykonania obowiązków. Pełnomocnik tę sprawę przegrał. 

Nie pisałbym o tym, gdyby nie to, że spotykam się z podobnymi sytuacjami. Przykładowo, zawodowy pełnomocnik domaga się od zakładu ubezpieczeń wypłaty pełnej kwoty odszkodowania bez uwzględnienia faktu, iż w polisie jest franszyza redukcyjna. Konsekwencją tego będzie na pewno obniżenie zasądzonego świadczenia. 

Franszyza redukcyjna 

Moim celem nie jest szczegółowe, wnikliwe rozwodzenie się nad tym, czym w istocie jest franszyza redukcyjna, jakie pełni funkcje. Ograniczę się do skrótowego przedstawienia rozumienia tego pojęcia. 

Termin ten występuje w wielu umowach ubezpieczenia. Dzięki tej instytucji ubezpieczyciel de facto nie musi wypłacić całego odszkodowania należnego w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

W umowach ubezpieczenia, czy w treści polis znajduje się zwykle tylko następujące sformułowanie: "Franszyza redukcyjna - 200 zł"
Oznacza to, że zakład ubezpieczeń wypłaci należne odszkodowanie pomniejszając o kwotę 200 zł. 

Przykład: 
Franszyza redukcyjna - 200 zł. Wysokość szkody 5000 zł. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 4800 zł. (5000 zł zredukowane o 200 zł). 

Uwaga na polisy

Oczywiście może się zdarzyć, że franszyza redukcyjna będzie o wiele wyższa. Należy zatem dokładnie czytać polisę, warunki umowy ubezpieczenia, aby wiedzieć czy czasem nie została przewidziana franszyza redukcyjna. 

W konkretnej sprawie może się np. okazać, że uszkodzeniu uległo lusterko samochodowe o wartości 250 zł. Po zastosowaniu franszyzy redukcyjnej opiewającej na 200 zł, poszkodowany będzie musiał się zadowolić kwotą jedynie 50 zł. Nie da się też ukryć, że franszyza redukcyjna wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej, atrakcyjność samej umowy. Dlatego należy wnikliwie porównywać polisy.

Komentarze

 1. Ja np. nie wiedziałem, że opłata w sprawach cywilnych w postępowaniu uproszczonym nazywana jest opłatą schodkową. Z drugiej strony nie należy mnożyć pojęć.

  OdpowiedzUsuń
 2. A o integralnej będzie? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielu powie, że to banał. Może będzie.

   Usuń
  2. Banał, nie banał, skoro wpis jet kierowany do osób, które nie wiedzą co to jest franszyza redukcyjna, to warto by nawet w tym samym wpisie wyjaśnić, że istnieje jeszcze coś takiego jak franszyza integralna. Bo za rok pan sędzia będzie pisał wpis o tym, że ktoś na sprawie z umowy, w której była franszyza redukcyjna argumentował jak przy franszyzie integralnej :)

   Usuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.