Wzór postanowienia o przekazaniu sprawy o zawezwanie do próby ugodowej.


Pełnomocnicy nagminnie składają wnioski o zawezwanie do próby ugodowej do sądu, w okręgu którego ma miejsce zamieszkania wnioskodawca. Jest to raczej podyktowane wygodą wnioskodawcy, który w przeciwnym razie musiałby jechać do sądu właściwości ogólnej pozwanego. Takie działanie świadczyć też może o nieszczerej chęci zawarcia ugody. Z tego choćby względu nie ma żadnych podstaw do tego, aby utrudniać życie przeciwnikowi. Poniżej prezentuję prosty wzór postanowienia o przekazaniu takiej sprawy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sygn. akt II Co 100/15

                                             P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                   Dnia 26 sierpnia 2015 roku

       Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny
w składzie:
       Przewodniczący SSR Marek Korso
po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku w Gorzowie Wielkopolskim
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Leszka Miguły
przeciwko pozwanej "Wiwat" Towarzystwu Ubezpieczeń spółce akcyjnej w Warszawie
o zawezwanie do próby ugodowej 

uznaje się niewłaściwym miejscowo i przekazuje sprawę do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.U z a s a d n i e n i e
Z treści art. 185 § 1 k.p.c. wynika, że o zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową -  wniosek składa się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Ustawodawca nie przewidział właściwości przemiennej dla tego typu spraw. Jest to przykład właściwości wyłącznej.
Z treści wniosku Leszka Miguły wynika, że przeciwnik ma siedzibę w rejonie właściwości Sądu Rejonowego wskazanego w treści sentencji postanowienia. W sprawie nie ma zastosowania przepis art. 35 k.p.c., gdyż wnioskodawca nie wytacza powództwa.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenia
1. Odnotować.
2. Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć:
- pełnomocnikowi wnioskodawcy,
- przeciwnikowi z pouczeniem o zażaleniu.
3. Przedłożyć z pismami, potwierdzeniami odbioru postanowienia lub za 4 tygodnie.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po co ?

Wielu sędziów może zapytać o sens wydawania takiego postanowienia. Być może łatwiej jest skierować taką sprawę na posiedzenie celem umożliwienia uczestnikom zawarcia ugody. Bo to szybciej i prościej. No i większe szanse na szybsze zakreślenie sprawy. 

Nie zawsze o to jednak chodzi, aby szybciej zakończyć sprawę. Celem tego postępowania jest umożliwienie zawarcia ugody. Skoro wnioskodawca chce zawarcia ugody, i skoro dzięki temu postępowaniu wnioskodawca ma przerwany termin przedawnienia, to przynajmniej niech się pofatyguje i pojedzie do swego przeciwnika. 

Koszty

Chodzić też może o koszty. Ten kto nie stawi się na takie posiedzenie bez usprawiedliwienia może narazić się na koszty. Przeciwnikowi nie będzie się chciało jechać na drugi koniec kraju tylko po to, aby odmówić zawarcia ugody, zwłaszcza jeśli wcześniej informował o swoim stanowisku wnioskodawcę. 

Dlatego też, to wnioskodawca powinien udać się do przeciwnika, skoro - zamiast wytaczać powództwo - nadal go dręczy albo wezwaniem do zapłaty albo zawezwaniem do próby ugodowej.

3 komentarze:

 1. "Ten kto nie stawi się na takie posiedzenie bez usprawiedliwienia może narazić się na koszty. "
  Które koszty Pan sędzia ma na myśli? Te 40 zł od wniosku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze do niedawna mogły to być słone koszty pełnomocnika, zanim SN orzekł, że koszty należą się groszowe a nie wg WPS.

   Usuń
  2. No tak, ale to było z półtora roku temu. Teraz poza tymi groszami za pełnomocnika plus 40 zł, więcej kosztów nie dostrzegam. A wysłać na zawezwanie, choćby aplikanta, to trzeba ze 100 zł wyłożyć:)

   Usuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.