Wzór nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.


Nieprawidłowy wzór nakazu zapłaty
fot. nieprawidłowy wzór nakazu zapłaty 
Nie tak dawno na posiedzeniu jawnym był rozpoznawany wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Pełnomocnik pozwanego zadał pozwanemu - jak się później okazało kłopotliwe - pytanie, kiedy otrzymał nakaz zapłaty. Pozwany odpowiedział, że nie dostał żadnego nakazu, tylko otrzymał od sądu wezwanie do zapłaty.
Okazuje się, że nakaz zapłaty nie jest tak znany, jakby się mogło wydawać. Zdecydowanie bardziej rozpoznawalny jest wyrok, choć - w sprawach cywilnych - nieporównywalnie rzadziej wydawany, niż nakaz zapłaty.
Z tego choćby względu prezentuję poniżej wzór takiego nakazu zapłaty oraz parę ciekawostek, w tym odpowiem na pytanie czy nakaz zapłaty powinien mieć wizerunek godła.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Nc 1510/14

Nakaz zapłaty
w postępowaniu nakazowym


Dnia 18 listopada 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia, Wydział I Cywilny
w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Michała Lubicza
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym
na skutek pozwu wniesionego w dniu 12 listopada 2014 roku
przez powódkę The Best Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gorzowie Wielkopolskim
przeciwko pozwanemu Adamowi Przegranemu
nakazuje, aby pozwany zapłacił powódce kwotę 1900 (jednego tysiąca dziewięciuset) złotych 94 (dziewięćdziesięciu czterech) groszy z ustawowymi odsetkami liczonymi w stosunku rocznym od 12 listopada 2014 roku,
wraz z kwotą 107 (stu siedmiu) złotych tytułem kosztów postępowania,
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu albo wniósł w tymże terminie do tutejszego Sądu zarzuty.Sędzia Sądu Rejonowego
Michał Lubicz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Treść nakazu zapłaty

Warto zauważyć, że nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu nakazowym zawiera charakterystyczną treść określoną przepisem art. 491. § 1. k.p.c., który stanowi, że "wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty".

Wizerunek godła

Od razu rzuca się w oczy brak adnotacji, że nakaz zapłaty jest wydawany "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" oraz brakuje wizerunku godła. Takie elementy zawiera wyrok, co do którego zostało to wprost uregulowane nie w kodeksie postępowania cywilnego, a w § 87. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Nie ma odpowiedniej regulacji w odniesieniu do nakazów zapłaty. Z drugiej jednak strony, nie ma również przepisu, z którego by wynikało, że na nakazie zapłaty nie umieszcza się wizerunku godła.

Można zatem zadać pytanie, czy aby nie powinno się umieszczać godła również na nakazach zapłaty ze względu na treść art. 353(2). k.p.c. który stanowi, że "do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej".

Praktyka jest jednak taka, że nakaz zapłaty nie zawiera ani wyrażenia "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" ani też wizerunku godła.

Data wniesienia pozwu

Warto też odnotować, że słusznie wskazuje się datę wniesienia pozwu w treści nakazu zapłaty. Po pierwsze, dzięki temu można rozważyć zarzut przedawnienia, zawisłości sporu, czy odrzucenia pozwu. Po drugie, często jest tak, że data wniesienia pozwu jest jednocześnie datą początkową naliczania odsetek od zaległych odsetek. Po trzecie, można ustalić, czy w ewentualnej klauzuli wykonalności muszą się znaleźć dane o Peselach, NIP'ach czy KRS'ach stron procesu.
Trzeba zauważyć, że nadając klauzulę wykonalności nakazom zapłaty sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r., w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 2(1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

Nakaz zapłaty jest tytułem egzekucyjnym

Należy stanowczo podkreślić, że brak oznaczeń charakterystycznych dla wyroku nie umniejsza rangi nakazu zapłaty. Chodzi bowiem o to, że prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, tj. taki od którego nie wniesiono skutecznie zarzutów (czyli którego nie zaskarżono) ma takie same walory, jak wyrok. Oznacza to, że może być podstawą prowadzenia egzekucji po nadaniu klauzuli wykonalności.

Nakaz zapłaty "nakazowy" jest tytułem zabezpieczenia

Bardzo ważne jest to, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest również tytułem zabezpieczenia. Tym samym, powód (wierzyciel) - po nadaniu klauzuli wykonalności - może udać się do komornika, aby ten w oparciu o taki nakaz zabezpieczył zasądzone nakazem należności np. poprzez zajęcie rachunku dłużnika.

7 komentarzy:

 1. Nakaz zapłaty to bardzo przydatne narzędzie - szybko "odfajkowuje" sprawy w zdecydowanej większości niesporne, nakazowy daje przywileje, a nakazowy z weksla to już w ogóle ;) Szkoda tylko, że jest wydawany w kilka-kilkanaście tygodni, a nie w 3 dni.

  OdpowiedzUsuń
 2. Zależy gdzie i przez kogo. Są sądy, sędziowie i referendarze, gdzie w takim czasie, tj. w 3 dni od wpłynięcia do wydziału, wydaje się nakazy. Wszystko oczywiście zależy od ilości spraw, ewentualnych braków pozwu, uiszczenia właściwej opłaty.

  OdpowiedzUsuń
 3. @Lech, zdecydowanie zależy od sądu. Mój ostatni ulubieniec - pozew z 15 września, wg. strony Poczty dotarł do sądu 18 września, 19 września wydano nakaz (wydał nie ref., tylko sędzia, przy okazji przewodniczący wydziału kw :) ), 22 wysyłka.

  Wniosek o klauzulę wysłany 20 października, dotarł 23 października, klauzula z 23 października, tytuł wyszedł z sądu 24 października.

  Fakt, że mały sąd, fakt, że na prowincji, ale aż się człowiek uśmiecha do siebie, że takie (czasem) sprawne (niektóre) sądy mamy. I ani troszkę w tym sarkazmu. Szkoda, że obłożenie dużych miast stoi na przeszkodzie, żeby i tam tak to wyglądało.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapomniałem dodać, że nakaz nie nakazowy lecz upominawczy. Chociaż można się domyśleć, skoro zaznaczam jako pewną anomalię, że nie wydał ref.

   Usuń
  2. Serce rośnie. Szkoda, jeśli to anomalia. Słyszałem, że niedługo czas rozpoznania spraw skróci się o 1/3. Cierpliwości :-)

   Usuń
  3. Poznań ostatnio przekroczył 3 miesiące, więc 1/3 mniej (nikt przecież chyba nie wątpi, że postępowanie skróci się o 1/3, jak tylko... No właśnie, jak tylko co? Co tym razem mówią MSowcy? E-protokół już przecież mamy, on miał skrócić o 1/3 ;) dalej nikogo nie urządza...

   Usuń
  4. Paradoksalnie jest lepiej, tylko tego nie widać, gdyż rokrocznie wpływa o wiele więcej spraw przy tej samej obsadzie w sądownictwie. Wiadomo, że
   e-protokół nie skrócił sprawy, jako takiej tylko co najwyżej samo posiedzenie jawne. Fajnym przykładem jest e-sąd. Pomimo e-sądu nie ubyło spraw w innych sądach, gdyż do e-sądu zaczęto wysyłać pozwy, których by nie wysyłano do "zwykłego" sądu. Poza tym, wzrasta świadomość prawna, wzrasta ilość pełnomocników, którzy chcą pozyskać klientów, składać więcej pozwów.

   Usuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.