Przejdź do głównej zawartości

Uchwała Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.07.2017 roku

"Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jednogłośnie popiera uchwały podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w dniu 18 lipca 2017 r., Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 r. oraz Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r. w przedmiocie wniosków do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa veta w stosunku do ustaw nowelizujących ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2017 r. oraz przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 2017 r. i podjęcie w tym zakresie rzeczywistych konsultacji społecznych."


"Jednocześnie popieramy stanowisko postulujące skorzystanie przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prawa veta w stosunku do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Proponowane zmiany, tak ze względu na ich treść, jak i sposób uchwalania, jawią się jako niekonstytucyjne naruszając w sposób oczywisty wynikający z treści art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej trójpodział władzy i faktycznie godząc w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską.

Protestujemy przeciwko wykorzystywaniu jako pretekstu do wprowadzanych zmian kilku zaledwie przypadków, potępionych w większości przez środowisko sędziowskie, negatywnych zachowań sędziów, wynikających zresztą nieraz z ich wieku i stanu zdrowia.

Nie negując potrzeby reform wymiaru sprawiedliwości wskazujemy jednocześnie, że żadna z wprowadzanych zmian nie służy w rzeczywistości usprawnieniu pracy sądów i nie rozwiązuje żadnego problemu wpływającego na długotrwałość postępowań sądowych, a faktycznie zmierza jedynie do pełnego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej co nie ma nic wspólnego z przewidzianym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej trójpodziałem władz i ich równowagą.

Doceniamy również troskę o niezależność sądów oraz niezawisłość sędziowską licznych środowisk, w tym adwokatów, radców prawnych oraz akademickich."

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Odsetki ustawowe i umowne, kapitałowe oraz za opóźnienie. Zmiany rewolucyjne!

Można chyba mówić o prawdziwej rewolucji w odsetkach. Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca nie tylko wprowadził zupełnie nowy sposób obliczania odsetek, ale również wprowadził odmienne stopy procentowe dla odsetek ustawowych, o których stanowi art. 359 § 2 k.c. i dla odsetek, których dotyczy art. 481 k.c. Zaryzykuję stwierdzenie, że nikt raczej nie zastanawiał się nad tym, jaka jest różnica między wskazanymi odsetkami. Teraz, ze względu na różne stopy procentowe, trzeba będzie się nad tym pochylić i jakoś sobie z tym poradzić.