Przejdź do głównej zawartości

(Nie)sprawny Trybunał Konstytucyjny?


W mediach pojawia się sugestia, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie spędzili zbyt wiele czasu na orzekaniu. Warto więc podać w oparciu o jakie przepisy aktualnie Trybunał Konstytucyjny proceduje i jakie było oficjalne uzasadnienie dla wprowadzenia tych regulacji. 

Organizacja i tryb

W chwili obecnej Trybunał Konstytucyjny proceduje na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016r., poz. 2072). 

Jak wiadomo, przedmiotowa ustawa weszła w życie w czasie najtrudniejszego okresu dla Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma potrzeby tego w chwili obecnej rozwijać. Chciałbym jednak przywołać fragmenty uzasadnienia projektu tej ustawy, z którego wynika, czym ponoć kierowali się posłowie przy wprowadzaniu tych przepisów. 

Uzasadnienie projektu

Podkreślano wówczas, że „(…) zasadnicze zmiany co do kształtu regulacji w porównaniu ze wcześniejszymi ustawami dotyczą przede wszystkim organizacji Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys konstytucyjny związany z TK pokazał, że wadliwości wynikające z kształtu struktury organizacyjnej Trybunału, w tym określenia kompetencji wewnętrznych organów Trybunału oraz aparatu administracyjnego utrudniają sprawne działanie tej instytucji. Grupa posłów uznała, że zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji TK umożliwią rzetelne przeprowadzenie procedury orzekania przed tym organem. (…)”

Z tego miałoby więc wynikać, że przepisy zostały wprowadzone w trosce o sprawne działanie tej instytucji. 

Projektodawcy argumentowali, że „(…) nowa ustawa w sposób uporządkowany określa organizację i tryb postępowania przed Trybunałem, co ma umożliwić sprawniejsze działanie tego organu (…)”.

Rezultaty

Czy te szczytne cele zostały osiągnięte. Z informacji wynika, że w tym roku było 13 dni, w trakcie których sędziowie poświęcili się orzekaniu. Jak to rozumieć? 

Czy reforma Trybunału Konstytucyjnego nie udała się, gdyż działa mniej sprawnie, niż wcześniej? A może jednak „reforma” Trybunału Konstytucyjnego udała się, gdyż działa mniej sprawnie, niż wcześniej? 

Z całą pewnością należy być bardziej ostrożnym, gdy projektodawcy - dokonujący szybkiej, nagłej reformy w zakresie wymiaru sprawiedliwości – uzasadniają takie działania dobrem wymiaru sprawiedliwości, czy wręcz usprawnieniem pracy np. sądów. 

Najsmutniejsze jest to, że cała krytyka i tak spadnie na sądy i sędziów. Poza tym, słowa nie oznaczą tego, co oznaczać powinny. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.